Reparationsskuldgruppen har medlemmar från alla partier

Nyhet 28.02.2014 14.58 fi sv

Bilar på motorväg (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriets parlamentariska arbetsgrupp som utreder trafiknätets reparationsskuld har representanter från alla riksdagspartier. Målet är en gemensam syn på hur man ska hantera reparationsskulden på lång sikt.

- Arbetsgruppens främsta fokus ligger på samarbete och hållbarhet, eftersom trafiknäten inte har samma rytm som regeringsperioderna. Den växande reparationsskulden är en gemensam sak. Försämrade transport- och rörelseförhållanden påverkar hela samhällets funktionalitet på lång sikt, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Den parlamentariska arbetsgruppen består av:

riksdagsledamöterna Leena Harkimo och Kalle Jokinen, Samlingspartiet
riksdagsledamöterna Kari Rajamäki och Raimo Piirainen, Finlands Socialdemokratiska Parti
riksdagsledamöterna Ari Jalonen och Reijo Tossavainen, Sannfinländarna
riksdagsledamöterna Mirja Vehkaperä och Markku Rossi, Centern i Finland
riksdagsledamot Johanna Karimäki, Gröna förbundet
riksdagsledamot Kari Uotila, Vänsterförbundet
riksdagsledamöterna Sauli Ahvenjärvi och riksdagsgruppens generalsekreterare Marjo Loponen, Kristdemokraterna
riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mats Nylund, Svenska folkpartiet

Trafikminister Merja Kyllönen fungerar som arbetsgruppens ordförande. Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 mars till den 30 maj 2014.

Utredningsman ska fundera på enskilda vägars behov

Utöver den parlamentariska arbetsgruppen tillsätter kommunikationsministeriet en utredningsman som ska utreda funktionaliteten och förnyelsebehoven hos lagen om enskilda vägar och understödssystemet för enskilda vägar.

Diplomingenjör Esko Hämäläinen utses till utredningsman. Utredningsmannens verksamhetsperiod sträcker sig från den 1 mars till den 30 september 2014.