Reparationsskuldgruppen har medlemmar från alla partier

Pressmeddelande 28.02.2014 14.42 fi sv

Kommunikationsministeriets parlamentariska arbetsgrupp som utreder trafiknätets reparationsskuld har representanter från alla riksdagspartier. Målet är en gemensam syn på hur man ska hantera reparationsskulden på lång sikt.

- Arbetsgruppens främsta fokus ligger på samarbete och hållbarhet, eftersom trafiknäten inte har samma rytm som regeringsperioderna. Den växande reparationsskulden är en gemensam sak. Försämrade transport- och rörelseförhållanden påverkar hela samhällets funktionalitet på lång sikt, konstaterar trafikminister Merja Kyllönen.

Arbetsgruppen består av medlemmar från alla partier som är representerade i riksdagen. Trafikminister Merja Kyllönen fungerar som arbetsgruppens ordförande.

Den parlamentariska arbetsgruppen består av:

riksdagsledamöterna Leena Harkimo och Kalle Jokinen, Samlingspartiet
riksdagsledamöterna Kari Rajamäki och Raimo Piirainen, Finlands Socialdemokratiska Parti
riksdagsledamöterna Ari Jalonen och Reijo Tossavainen, Sannfinländarna
riksdagsledamöterna Mirja Vehkaperä och Markku Rossi, Centern i Finland
riksdagsledamot Johanna Karimäki, Gröna förbundet
riksdagsledamot Kari Uotila, Vänsterförbundet
riksdagsledamöterna Sauli Ahvenjärvi och riksdagsgruppens generalsekreterare Marjo Loponen, Kristdemokraterna
riksdagsledamöterna Thomas Blomqvist och Mats Nylund, Svenska folkpartiet

Tjänstemännen som fungerar som arbetsgruppens permanenta sakkunniga representerar kommunikationsministeriet, finansministeriet och Trafikverket.

Arbetsgruppens uppgift är att ta fram en lägesbild av tillståndet i Finland trafiknät och kartlägga olika alternativ för att genomföra reparationer och underhålla trafiknätet. Arbetsgruppen förväntas också ge ett förslag på hur utvecklingen av bastrafikledshållningen och trafiknätet ska finansieras på lång sikt.

Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 mars till den 30 maj 2014. Arbetsgruppens arbete hänför sig till att riksdagens kommunikationsutskott har bett kommunikationsministeriet om en utredning om modeller för förverkligandet av bastrafikledshållningen och investeringsprojekt i framtiden.

Utredningsman ska fundera på enskilda vägars behov

Utöver den parlamentariska arbetsgruppen tillsätter kommunikationsministeriet en utredningsman som ska utreda funktionaliteten och förnyelsebehoven hos lagen om enskilda vägar och understödssystemet för enskilda vägar.

Diplomingenjör Esko Hämäläinen utses till utredningsman. Utredningsmannens verksamhetsperiod sträcker sig från den 1 mars till den 30 september 2014.

Hans uppgift är också att ge förslag på en finansieringsmodell för enskilda vägar och skogsvägar som skulle skapa de bästa förutsättningarna för att underhålla lågtrafikerade vägar. Tanken är att utredningsmannen ska fästa särskild uppmärksamhet vid utvecklingen av vägar i glesbygden och landsvägar med en körbana. Den nuvarande lagen om enskilda vägar är från 1960-talet.

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, specialmedarbetare (parlamentariska arbetsgruppen), tfn 0295 34 2325
Janne Mänttäri, regeringssekreterare (utredningen om enskilda vägar), tfn 0295 34 2569