Rikstäckande webbtjänst för rutter och tidtabeller togs i bruk – Hela Finland som rutter, tidtabeller och kartor

Pressmeddelande 15.06.2005 10.01 sv

Den rikstäckande webbtjänsten för rutter och tidtabeller inom kollektivtrafiken www.matka.fi har tagits i bruk. Utgående från den givna informationen gör matka.fi upp en resrutt med tidtabeller från dörr till dörr i hela landet.

Till skillnad från andra rikstäckande söktjänster för tidtabeller kopplar matka.fi ihop olika färdmedel inom kollektivtrafiken till en kedja med en enda sökning. Tjänsten underlättar planeringen av resor, eftersom kunden inte behöver söka färdmedlens tidtabeller från flera källor.

Matka.fi fungerar på finska, svenska och engelska. Tjänsten har på försök varit i bruk under våren.

Den information som under kommunikationsministeriets ledning har samlats i webbtjänsten omfattar tidtabeller för kollektivtrafiken inom fjärr- och lokaltrafik. Uppgifterna kommer från databaser hos Matkahuolto, VR-koncernen, huvudstadsregionens SAD samt hos flera städer och kommuner.

I detta skede är informationen heltäckande beträffande bussarnas snabb- och reguljära turer samt tågtrafiken. Beträffande den lokala trafiken är informationen heltäckande för SAD-området, Tammerfors, Joensuu, S:t Michel, Villmanstrand, Kuopio och Uleåborg samt delvis täckande för vissa andra orter.

Webbtjänsten kompletteras hela tiden. Det är meningen att flyg- och fartygstrafiken senare skall komma med.

I systemet finns hela Finlands vägnät och kartmaterial. Kartmaterialet har producerats av Lantmäteriverket. I ruttjänsten matka.fi finns 18 miljoner adressnummer, 200 000 gatunamn eller platser, 190 000 avgångar, 12 000 olika rutter och över 20 000 hållplatser.

De egna söktjänsterna för tidtabeller hos SAD, Matkahuolto och VR, som är med i matka.fi-webbtjänsten, fungerar också i fortsättningen normalt.

Med exakta uppgifter får man en exakt rutt

Genom att skriva den exakta avgångs- och destinationsadressen samt den önskade resetidpunkten får webbtjänstens användare förslag på de snabbaste resekedjorna eller på de alternativ som innefattar det lägsta antalet byten av fordon. Resan kan bestå av till exempel promenad, bussresa och tågresa. I rutt- och tidtabellsuppgifterna ingår promenadavsnitten.

Systemet ger flera olika förslag. För varje förslag får användaren kartuppgifter och exakta tidtabeller för hållplatserna. Om ett tågavsnitt ingår i resan kan biljetten köpas från VR:s Internet-biljettförsäljning, till vilken det finns en länk i anslutning till tidtabellen.

För resan uppges den beräknade resetiden, där också promenadavsnitten har beaktats. Om promenadsträckan är lång föreslår systemet att man anlitar taxi. Telefonnummer för beställning av taxi ingår i tjänsten.

Webbtjänsten matka.fi är omkring 60 gånger mer omfattande än till exempel SAD:s ruttguide. Systemets täckning förbättras an efter som tidtabellsinformation finns att få i elektronisk form. Matka.fi har dimensionerats för 100 000 sökningar per dag. Maximalt tål tjänsten 5000 sökningar per timme. Karttjänsten är mycket snabb och klarar av en hög belastning.

Informationens riktighet granskas kontinuerligt bl.a. utgående från den feedback man får. Under det inledande skedet har det till exempel funnits problem med att vissa hållplatser haft fel koordinater.

Tidtabellerna uppdateras i systemet med omkring två veckors mellanrum. Tidtabeller finns i matka.fi för cirka en månad framåt.


Ytterligare information om webbtjänsten:

trafikrådet Petri Jalasto, kommunkationsministeriet, tfn 040 552 9039
överingenjör Armi Vilkman, kommunikationsministeriet, tfn 040 592 1458

Systemets teknik:

produktchef Mika Vuorio, WM-data, tfn 040 540 4531