null Riktlinjer för intelligenta transportsystem drogs upp vid regeringens aftonskola

Riktlinjer för intelligenta transportsystem drogs upp vid regeringens aftonskola

Nyhet 08.04.2010 17.08 fi sv

Regeringen har dragit upp riktlinjerna för ett principbeslut som är under beredning om främjande av intelligenta transportsystem. Finland ska bli ett ledande land i fråga om produktion och export av branschens tjänster och produkter. Man ska också främja ett omfattande bruk av innovationer på området och trygga en övergripande och högklassig infrastruktur för systemen. Det enades regeringen om vid sin aftonskola den 7 april.

Då trafikpolitiken förnyas använder man informations- och kommunikationstekniken som ett centralt medel. Målsättningen är att trafiksystemets serviceförmåga och trafikledshållningens produktivitet ökar. Trafiksäkerheten förbättras, samtidigt som det blir allt vanligare att använda kollektivtrafik, att cykla och att röra sig till fots. Också klimat- och miljöpolitikens mål ska främjas.

Vid aftonskolan enades man också om att aktivt internationalisera området och främja deltagande i internationell verksamhet. Man vill också säkerställa lättillgänglig och förmånlig information för tjänsterna inom de intelligenta transportsystemen.

Förslaget till ett principbeslut om en nationell strategi för intelligenta transportsystem ska behandlas vid statsrådets plenum och avges under denna vår.