Robotiken sprider sig till servicebranschen

Nyhet 25.02.2016 15.11 fi sv en

Kommunikationsministeriet har publicerat en jämförelse av användningen av robotik i sex länder. Enligt jämförelsen har länderna samma mål, dvs. att robotar inte längre enbart används i produktionslinjer utan även inom servicebranschen.

I en utredning som gjordes på uppdrag av ministeriet beskrivs användningen och främjandet av robotik i Sverige, Nederländerna, Japan, Sydkorea, Förenta staterna och Storbritannien. Utredningen innehåller också förslag till åtgärder som Finland borde satsa på utifrån resultaten från jämförelsen.

Av utredningen framgår det att alla sex länder strävar efter att använda robotiken för att svara på i stort sett samma utmaningar. Det är fråga om den åldrande befolkningen och om hur produktiviteten och konkurrenskraften kan ökas, bristen på arbetskraft avhjälpas, hälso- och sjukvården effektiviseras och förbättras samt tillgången till energi tryggas. Länderna har också likartade strategier för att svara på utmaningarna.

Gemensamt för alla de länder som har lyckats med att utnyttja robotiken är att de har en tydlig strategi och politiska åtgärder för att främja robotik. Andra framåtdrivande faktorer är ett lyckat samarbete mellan aktörerna inom branschen och möjligheter att investera i forskning och utveckling. Robotiken verkar ha en direkt koppling till företagens och ländernas konkurrenskraft, eftersom den ökar produktionseffektiviteten.

Alla sex länder har också samma inriktning för utvecklingen av robotiken. I framtiden arbetar robotarna inte bara i produktionslinjer utan de hjälper också människan i olika serviceuppgifter. Exempelvis kan äldre personer bo längre hemma när det finns en robot som kan hjälpa till med vardagssysslorna.

Publikationen är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Åtgärden siktar på att öka utnyttjandet och utvecklingen av robotiken i Finland.