Tillbaka

Rundradion på förslag som distributör av SVT:s program

Rundradion på förslag som distributör av SVT:s program

Pressmeddelande 16.01.2007 12.35 sv

Rundradion föreslås få fortsätta som distributör av Sveriges televisions sändningar i Finland. I Vasaregionen kommer man att bevilja Vasa läns telefon nätkoncessionen och koncessionerna för att sända programmen.

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade den 16 januari förmedlingen av program från Sveriges television efter det man övergått till digital televisionsverksamhet. Statsrådet har för avsikt att bevilja koncessionerna den 18 januari.

Koncessionerna för att sända program från Sveriges television fanns att söka i slutet av senaste år. Avsikten är att program från den sammansatta kanalen SVT Europa skall förmedlas över hela landet. I Österbotten byggs ett eget sändningsnät som förmedlar Sveriges televisions kanaler SVT 1 och SVT 2. Den riksomfattande koncessionen söktes av sex företag. Tre företag ansökte om nät- och programkoncessionerna för Vasaregionen.

Sändandet av Sveriges televisions program i Finland finansieras ur statens televisions- och radiofond. Tittarna måste emellertid skaffa ett programkort till sin mottagare, så att man för bestämmandet av upphovsrättskostnaderna vet hur många hushåll som följer med sändningarna.

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade också att man i statsbudgeten i fortsättningen tar med ett anslag på cirka två miljoner euro för sändandet av finländska televisions- och radioprogram utomlands.

Sverige har på motsvarande sätt beslutat att sända finländska televisionsprogram i landets digitala televisionsnät.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601