Saima kanal fyller 150 år – i samband med jubileet hålls ett möte mellan EU och Ryssland

Pressmeddelande 07.09.2006 15.19 sv

Saima kanals 150-årsjubileum firas i Villmanstrand den 8-9 september.

Omkring 500 gäster deltar i huvudfesten som hålls på fredagen i Villmanstrands stadshus. EU:s transportkommissionär Jacques Barrot framför sin hälsning vid festen. Kommunikationsminister Susanna Huovinen och Rysslands transportminister Igor Levitin håller festtalen.

Lördagen den 9 september ordnas en kryssning för inbjudna gäster med MS Carelia längs kanalen till Viborg. I Viborgs slott arrangeras jubileumsprogram av den ryska parten. Fartyget stannar vid slussen i Mälkiä, där minister Huovinen avtäcker minnesmärket "Kejsarnas port", som planerats av arkitekt Tapio Rönköharju.

I Villmanstrand arrangeras också många evenemang för allmänheten, bland annat museibesök. Jyrki Paaskoski, som skrivit en historik över Saima kanal, håller en föreläsning för allmänheten. På kvällen har allmänheten möjlighet att följa med fackeltåg, musikframföranden och fyrverkeri.

Jubileumsfesten för kanalen arrangeras av kommunikationsmininsteriet, Sjöfartsverket och Villmanstrands stad.


Samarbetet med Ryssland förstärks


Vid sidan av kanaljubileet hålls på fredagen i Villmanstrand ett möte kring transportfrågor för det permanenta partnerskapsrådet mellan EU och Ryssland (PPC). Målet är att stärka transportsamarbetet mellan EU och Ryssland och att dra upp riktlinjerna för de trafikpolitiska utmaningar som finns mellan områdena. I synnerhet frågor om trafikleder och logistik tas upp till diskussion. I mötet deltar kommissionär Barrot, minister Huovinen, transportminister Levitin och statssekreterare Jörg Hennerkes från Tysklands transportministerium.

I kanalfestligheterna ingår dessutom öppnandet av den nya gränsövergången och vägen mellan Nuijamaa och Brusnitschnoje. Vägförbindelsen öppnas på fredag morgon av minister Huovinen och transportminister Levitin. Den nya gränsstationen väntas göra trafiken smidigare och minska trängseln vid gränsöverskridningarna.Förlängning önskas på kanalavtalet


Förhandlingar pågår mellan Finland och Ryssland om att förlänga arrendekontraktet för kanalområdet. Det nuvarande arrendekontraktet går ut i augusti 2013.

Byggandet av Saima kanal inleddes 1845. Kanalen togs i bruk den 7 september 1856. Efter fortsättningskriget fick finländarna på nytt tillgång till kanalen när Sovjetunionen arrenderade ut kanalområdet till Finland som en följd av ett avtal som knöts 1963. Finska staten sköter om underhållet av kanalen och farledsnätet i anknytning till den.

Saima kanal är 43 kilometer lång. Kanalen har åtta slussar och den största fallhöjden är cirka 13 meter. Uppskattningsvis 1,5 miljoner ton frakt per år transporteras längs vattenleden.
Ytterligare information:

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28587, 040 7793436
författaren till historiken över Saima kanal Jyrki Paaskoski, tfn 050 556 5614
kanalens historia: Päivi Vattulainen på kanalmuseet, tfn 0400 655 218
Finlands befullmäktigade för Saima kanal Juhani Korpela, tfn (09) 160 28322,
0400 502 140
http://www.fma.fi/saimaa150v/