Säkerheten viktig även i hastighetsbegränsade fordon

Nyhet 11.07.2017 10.03 fi sv

En ung man kör bilen (Bild: Rodeo, Juha Tuomi)

Kommunikationsministeriet klarlägger möjligheterna att ta i bruk hastighetsbegränsade personbilar samt konsekvenserna av detta.

- Hastighetsbegränsade personbilar kan med tanke på sin konstruktion erbjuda ett mer stabilt alternativ till mopedbilar och på så sätt ge ungdomar möjlighet att röra sig, säger kommunikationsminister Anne Berner.

- Körrätt för personbil har av trafiksäkerhetsskäl begränsats till 18 års ålder, och därför måste det nationellt säkerställas att trafiksäkerhetsmålen inte äventyras genom att det t.ex. blir för lätt att trimma bilar, säger minister Anne Berner.

Ministeriet utreder nu tillsammans med Trafiksäkerhetsverket Trafi alternativen för det praktiska genomförandet och i synnerhet konsekvenserna av olika alternativ. Preliminära resultat om utredningsarbetet är att vänta i slutet av detta år.