Säkerhetsansvariga skulle göra bussbolagens säkerhetsåtgärder klarare

Pressmeddelande 27.05.2008 16.33 fi sv

Säkerhetsansvariga personer skulle kunna tillföra målmedvetenhet och planmässighet i bussbolagens säkerhetsåtgärder. Användningen av säkerhetsbälten i bussarna kan ökas med effektivare informationsverksamhet och övervakning.

De här förslagen ingår i den utredning om bussarnas säkerhet som trafikminister Anu Vehviläinen bad om efter bussolyckan i Spanien.

Enligt förslaget ska ett företag få trafiktillstånd endast om det innehar ett ikraftvarande säkerhetsdokument och företaget har utsett en säkerhetsansvarig. Det här kräver att man skapar säkerhetsnormer för bussbranschen.

Sedan 1999 har det varit obligatoriskt att installera säkerhetsbälten i nya bussar, med undantag av stadsbussar. För passagerarna blev det plikt att använda bälte den 1 maj 2006. Användningen av säkerhetsbälten har emellertid inte blivit så allmänt som man önskat. Också bruk av säkerhetsutrustning för barn rekommenderas.

Enligt utredningen bör man effektivare än för närvarande informera om säkerhetsbältena både i bussarna och också allmänt, så att passagerarna vet om att bältena finns och att det är obligatoriskt att använda dem. Utredningen föreslår också kampanjer i frågan.

Som nytt ärende tar utredningen upp ett förslag om att trafiktillstånden och säkerhetsåtgärderna kopplas ihop.

- Passagerarna ansvarar själva för att de använder säkerhetsbälte. Jag anser emellertid också tanken att bussbolagen har en säkerhetsplikt är värd att överväga. Det förutsätter en noggrann planering i samarbete med bussbranschen, betonar trafikminister Anu Vehviläinen.

Från EU kommer nya tekniska säkerhetskrav för bussar i form av obligatoriska stabilitetssystem och eventuellt alkolås som standardutrustning i nya bussar. Finland stöder de här planerna.


Ytterligare information
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 0440 581 030
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629, 0400 665 395
överingenjör Juha Valtonen, tfn (09) 160 28615, 040 865 3690