Samuli Haapasalo blir ny generaldirektör för Luftfartsverket

Pressmeddelande 22.06.2005 15.41 sv

Statsrådet utnämnde den 22 juni vicehäradshövding, överdirektör Samuli Haapasalo (52) till generaldirektör för Luftfartsverket. Haapasalo tillträder som Luftfartsverkets generaldirektör den 1 juli.

Haapasalo har verkat som avdelningschef för kommunikationsministeriets allmänna avdelning sedan år 2000. Vid kommunikationsministeriet har han arbetat sedan år 1986.

Luftfartsverket, som lyder under kommunikationsministeriet, upprätthåller Finlands flygplatsnät och producerar flygtrafiktjänsterna. Luftfartsverket är ett affärsverk som finansieras av användarna och som självständigt beslutar om sin verksamhet, sin ekonomi och sina investeringar. De allmänna målen för Luftfartsverkets verksamhet och resultat uppställs av statsrådet.

Luftfartsverkets tidigare generaldirektör Mikko Talvitie omkom i mars i en trafikolycka.

Ytterligare information:
kanslichef Juhani Korpela, tfn (09) 160 28322, 0400 502 140