null Separata avtal ger flexibilitet vid transport av gaser som behövs på sjukhus under undantagsförhållandena

Separata avtal ger flexibilitet vid transport av gaser som behövs på sjukhus under undantagsförhållandena

Pressmeddelande 16.04.2020 13.56 fi sv en

Transport av farliga ämnen (Foto: Shutterstock)

Statsrådet har utfärdat nya förordningar som sätter i kraft de separata avtal som ingåtts om transport av farliga ämnen under undantagsförhållandena.

Genom avtalen i fråga säkerställs att TFÄ-transporter som överensstämmer med kraven fortsätter. Avsikten är också att säkerställa att de periodiska besiktningar som hänför sig till transportföreskrifterna inte begränsar tillgången till t.ex. de gaser som behövs på sjukhus.

De separata avtalen (M326, M327 och RID 4/2020) tillåter att gällande periodiska besiktningar av tryckkärl, UN-tankar och UN-MEG-containrar, som löper ut under coronasituationen, undantagsvis förblir i kraft i Finland och i andra länder som undertecknat separatavtalet.

De separata avtalen kan tillämpas på väg- och järnvägstransporter där största delen av transporterna av farliga ämnen sker.

Transport- och kommunikationsverket undertecknade de separata avtalen 14.4.2020.

Statsrådet beslutade om att sätta i kraft de separata avtalen genom förordningar 16.4.2020. Förordningarna om de separata avtalen träder i kraft 17.4.2020.

Avtalen publiceras på Transport- och kommunikationsverkets webbplats. Transport- och kommunikationsverket ger information om de separata avtalen på finska och svenska.

Ytterligareinformation:

Mari Suominen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 562 7779