Sirkka-Heleena Nyman blir sjöfartsråd vid kommunikationsministeriet

Pressmeddelande 23.08.2005 12.54 sv

Distriktsdirektör Sirkka-Heleena Nyman vid Bottniska vikens sjöfartsdistrikt flyttar över till kommunikationsministeriet den 1 september.

Nyman blir sjöfartsråd vid ministeriets trafikpolitiska avdelning. Till hennes uppgifter hör att handlägga olika sjöfartsärenden såsom lagstiftning, administration och utveckling inom fartygstrafikservice och lotsning samt byggande och utvecklande av havsfarleder. Nyman kommer dessutom att arbeta med frågor som gäller vintersjöfart och säkerheten till sjöss. Till hennes uppgifter hör också resultatstyrning och budgetberedning samt utvecklingen av dessa verksamheter.

Sirkka-Heleena Nyman är till sin utbildning sjökapten och förvaltningsmagister. Dessutom har hon i Norge avlagt Høyere Skipsførereksamen med sjörätt som huvudämne.

Nyman har arbetat i olika uppgifter vid Sjöfartsverket sedan 1984. Före det arbetade hon i tio år inom handelssjöfarten. Sedan år 2000 har Nyman varit distriktschef och direktör vid Bottniska vikens sjöfartsdistrikt inom Sjöfartsverket.


Ytterligare information:
avdelningschef Harri Cavén, tfn (09) 160 28500