null Sjöfarten bör betraktas som en del av en större transporthelhet

Sjöfarten bör betraktas som en del av en större transporthelhet

Pressmeddelande 16.01.2006 15.59 sv

Skötseln av sjöfartsärenden vid ministeriet omorganiserades vid årsskiftet. Den skilda sjöfartsenheten drogs in och sjöfartsärendena flyttades över till trafikserviceenheten.

Avsikten med förändringen var att effektivera användningen av resurser inom ministeriet. I fortsättningen betraktas sjöfarten som en del av en större helhet, men yrkeskunnigheten hos de tjänstemän som koncentrerar sig på sjöfartsbranschen förblir oförändrad.

I den nya organisationen är utgångspunkten för transportpolitiken den synvinkel som kunden och användaren av tjänsterna har. Transportprocessen granskas som en kedja från dörr till dörr och inte endast utgående från enskilda transportformer.

Tjänstemän som sköter sjöfartsärenden vid trafikserviceenheten är sjöfartsråden Aila Salminen och Sirkka-Heleena Nyman, regeringsråden Lolan Eriksson och Pekka Kouhia samt överinspektör Harry Favorin.Ytterligare information:
sjöfartsråd Aila Salminen, tel. (09) 160 28471