null Sjöfartens svavelutsläpp uppe till diskussion mellan minister Vehviläinen och trafikkommissionär Kallas

Sjöfartens svavelutsläpp uppe till diskussion mellan minister Vehviläinen och trafikkommissionär Kallas

Nyhet 16.02.2010 16.47 fi sv en

Trafikminister Anu Vehviläinen träffade EU:s nyutnämnda kommissionär för trafikfrågor Siim Kallas i samband med ett inofficiellt ministermöte den 12 februari i La Coruña i Spanien.

Den centrala frågan vid diskussionen var de svavelbegränsningar för bränslen i sjöfarten som godkänts av Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Enligt begränsningarna får svavelhalten i sjöfartsbränslet på specialområden, så som på Östersjön, år 2015 vara endast 0,1 procent.

Vehviläinen förde fram sin oro beträffande tillgången på lågsvavligt bränsle och kostnadsbelastningen för näringslivet.

En färsk utredning från kommissionen om raffinaderikapaciteten stöder Vehviläinens oro för tillgången på lågsvavligt bränsle. Vehviläinen föreslog för Kallas att EU borde vidta åtgärder gentemot IMO för att få tilläggstid med att ta i bruk begränsningarna.