Sjöfartsdistrikten upphör

Pressmeddelande 21.06.2006 14.09 sv

Förvaltningsstrukturen för Sjöfartsverket förändras. Sjöfartsdistrikten upphör som administrativa enheter. Lagförändringen träder i kraft den 1 juli.

Nedläggningen av sjöfartsdistrikten försämrar ändå inte tillgången på Sjöfartsverkets tjänster, eftersom antalet verksamhetsställen förblir oförändrat. Man har heller inte för avsikt att minska på personalen.


Behörighetsvillkor för tjänsten som generaldirektör blir strängare


I fortsättningen krävs högre högskolexamen för tjänsten som generaldirektör för Sjöfartsverket. Hittills har behörighetsbrev för sjökapten räckt för tjänsten.

Statsrådet gav en förordning i ärendet den 21 juni. Avsikten med förändringen är att man gör det möjligt för generaldirektörer att cirkulera i statsförvaltningen.
Ytterligare information:

regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28 474 eller 040 837 8794