null Skärgårdstrafiken bör få en smidig servicenivå på enhetlig grund

Skärgårdstrafiken bör få en smidig servicenivå på enhetlig grund

Nyhet 02.02.2009 13.36 fi sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet föreslår att skärgårdstrafiken på Skärgårdshavet och Finska viken ska utvecklas så, att användningen av förbindelsefartyg blir kostnadsfri för alla. Dessutom föreslår den att skärgårdsborna får företräde till förbindelsefartygen på samma sätt som till landsvägsfärjorna.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att man utvecklar upphandlingsförfarandet för Sjöfartsverkets trafik med förbindelsefartyg och Vägförvaltningens trafiktjänster med landsvägsfärjor så att konkurrensen främjas och den föråldrade utrustningen förnyas snabbare.

Arbetsgruppen hade till uppgift att definiera den basservicenivå för skärgårdens färjetrafik som i enlighet med regeringsprogrammet tryggar trafiktjänsterna minst på den nuvarande nivån och främjar utvecklingen av levnadsförhållandena och näringslivsverksamheten i skärgården.