Smitning från luftfartsavgifterna blir grund för att flygplanet hindras avgå

Pressmeddelande 27.04.2006 14.59 sv

Ett flygplan kan hindras från att starta från flygfältet på grund av försummade luftfartsavgifter. Med en föreslagen förändring av luftfartslagen strävar man att effektivera indrivningen av fordringar som släpar efter.

Enligt förslaget kan man tvinga ett flygplan att stanna på flygfältet bland annat med bommar eller genom att köra ett fordon framför planet. Åtgärderna får inte leda till någon säkerhetsrisk, så man får till exempel inte försöka stoppa ett flygplan som börjat accelerera för att lyfta. Det är inte heller tillåtet att hindra planet om det startar på en reguljär internationell flygning.

Ett flygplans eller en annan luftfarkosts ägare, innehavare och användare är tillsammans ansvariga för serviceavgifterna, som uppbärs av Luftfartsverket eller andra som upprätthåller flygplatsen. Årsavgifterna för flygcertifikaten betalas till Luftfartsförvaltningen.

Det har varit ett problem att det ofta i praktiken varit omöjligt att i efterskott driva in avgifterna av sådana utländska flygbolag vars plan besöker Finland på till exempel sporadiska fraktflygningar. I synnerhet för Luftfartsförvaltningens ekonomi kan det vara fråga om betydande summor. Enligt lagförslaget beviljas inte längre flygcertifikat om flygbolaget har försummat att betala sina avgifter som förfallit till betalning.

Den lagproposition som regeringen gav till riksdagen den 27 april följer internationell praxis inom luftfarten. Avsikten är att lagen träder i kraft så snart som möjligt.Ytterligare information:
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794