null Staten återbär avgifterna för bedömning av importbilarnas skick

Staten återbär avgifterna för bedömning av importbilarnas skick

Pressmeddelande 29.01.2009 16.14 fi sv

Kommunikationsministeriet har beslutat att till dem som registrerat importerade fordon återbära kostnaderna för den bedömning av importbilens skick som hör till registreringsbesiktningen.

Gottgörelsen gäller avgiften för bedömningen av skicket på en bil eller släpvagn som importerats till Finland som begagnad från ett annat EES-land. Bedömningen av ifrågavarande fordon har ingått som en del av registreringsbesiktningen.

Finland fick i juni 2007 en anmärkning av Europeiska kommissionen för kravet på bedömning av bilens skick. Då kommunikationsministeriet fick vetskap om en dom som EG-domstolen gett Holland för ett motsvarande förfarande gav ministeriet i oktober 2007 anvisningar till besiktningskontoren om att frångå de ifrågavarande bedömningarna. Ändringen av ifrågavarande förordning trädde i kraft i mars 2008.

Ministeriet har beslutat att kostnadsersättningen betalas för de bilar och tunga släpvagnar som registreringsbesiktigades i Finland under perioden från 29.6.2007 till 4.10.2007 och som då hade en ikraftvarande periodisk besiktning som gjorts i ett annat EES-land enligt besiktningsdirektivet. Fordonsförvaltningscentralen skickar under januari till alla dem som är berättigade till gottgörelsen ett brev som innehåller en blankett och närmare föreskrifter om hur man får ersättningen.

Bilar och släpvagnar som omfattas av gottgörelsen har importerats totalt cirka 8800 stycken, av vilka cirka 8200 är person- och paketbilar och cirka 550 tunga fordon. Ersättning betalas 35-68 euro beroende på fordonets drivkraft. Närmare information om ersättningens storlek finns på Fordonsförvaltningscentralens webbplats www.ake.fi.

Staten har förberett sig på att betala totalt 460 000 euro i återbäring. Medel avsedda för gottgörelserna anvisades till ministeriet i den tredje tilläggsbudgeten för år 2008.

Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn 0400 438 543
överinspektör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577, 040 718 5975

Kundrådgivning som gäller ansökan om gottgörelse, Fordonsförvaltningscentralen 020 696 315 (avgift för lokalsamtal eller mobiltelefon)