Staten deltar i utvecklingen av Tammerfors stadsregion

Nyhet 02.03.2011 12.18 fi sv

I Tammerfors stadsregion inleds på försök ett intentionsavtalsförfarande mellan staten och kommunerna i regionen. Syftet är att stödja stadsregionens styrning av samhällsstrukturen och samordning av markanvändning, boende och trafik. Avtalet gäller fram till slutet av år 2012.

Bostadsminister Jan Vapaavuori och trafikminister Anu Vehviläinen undertecknar intentionsavtalet med stadsregionens kommuner den 2 mars. Övriga statliga avtalsparter, förutom miljöministeriet och kommunikationsministeriet, är Trafiksäkerhetsverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Genom intentionsavtalet stödjer man planeringslösningar och samarbete som främjar livskraft, sammanhållning och hållbar utveckling i kommunerna i Tammerfors stadsregion. Till exempel försöker man förlägga bostäder och servicefunktioner till den befintliga samhällsstrukturen och nuvarande kollektivtrafikområden. Dessutom ska kollektivtrafiken utvecklas och bli mer mångsidig. Ett generellt mål är att stävja klimatförändringen.