null Staten inför inte avgifter i förbindelsefartygstrafiken i skärgården

Staten inför inte avgifter i förbindelsefartygstrafiken i skärgården

Nyhet 13.02.2017 09.19 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner har beslutat att försöket i Skärgårdshavet och Finska viken för att utveckla transporttjänsterna i skärgården inte inleds. Samtidigt avstår man från de nya avgifterna för förbindelsefartygstrafiken som enligt planerna skulle tas i bruk i samband med försöket. Avsikten var att försöket skulle inledas den 1 april 2017.

Bakgrunden till beslutet är den kommande landskapsreformen och den respons som kommit in under beredningsprocessen. Ansvaret för att ordna förbindelsefartygstrafiken i skärgården övergår från närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland till landskapen vid ingången av 2019.

– Målet med landskapsreformen är att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka närtjänsterna. Tjänsterna moderniseras och digitaliseras också. Det är nödvändigt att utveckla transporttjänsterna i skärgården, och vid kommunikationsministeriet fortsätter vi arbetet med att främja digitaliseringen av trafiken och transporterna. Det är dock naturligt att överlåta utvecklandet av förbindelsefartygstrafiken till det kommande landskapet, konstaterar Berner.

– Vi har fått värdefull respons under beredningsarbetes gång, och jag tackar befolkningen och företagen i skärgården för en aktiv dialog. Det är viktigt att responsen beaktas då landskapen övertar ansvaret för transporttjänsterna i skärgården, fortsätter Berner.