Statens flygtrafiktjänstbolag fick en styrelse och verkställande direktör

Nyhet 20.03.2017 16.46 fi sv en

Områdeskontrolltjänst (Bild: Rodeo)

Bolaget Air Navigation Services Finland Oy, som i fortsättningen ska svara för Finlands områdeskontrolltjänst samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänst, fick den 17 mars 2017 en styrelse och verkställande direktör. Avsikten är att bolaget ska börja sköta flygtrafiktjänsten den 1 april 2017.

Ordförande för Air Navigation Services Finland Oy:s styrelse är verkställande direktör Kimmo Mäki från Helsingfors Hamn Ab. Medlemmar i styrelsen är elmarknadsdirektör Asta Sihvonen-Punkka från Fingrid Oyj och avdelningschef Teemu Penttilä från försvarsministeriet. Bolagets styrelse inleder sin mandatperiod den 17 mars 2017.

Verkställande direktör för bolaget är Raine Luojus, som är chef för affärsverksamheten för flygtrafiktjänst