null Statens flygtrafiktjänstbolag inleder sin verksamhet, ägarstyrningen till KM

Statens flygtrafiktjänstbolag inleder sin verksamhet, ägarstyrningen till KM

Nyhet 30.03.2017 14.52 fi sv en

Regeringen har den 30 mars 2017 utnämnt Air Navigation Services Finland Oy till leverantör av flygtrafikledningstjänster. Bolaget svarar för Finlands områdeskontrolltjänst samt flygplatskontroll- och inflygningskontrolltjänst.

Regeringen fattade samtidigt beslut om att det är kommunikationsministeriet som ska svara för bolagets ägarstyrning. Bolaget inleder sin verksamhet den 1 april 2017.

Det helt statsägda bolaget Air Navigation Services Finland Oy producerar specialtjänster som hänför sig till flygtrafiktjänsten, såsom luftrumsplanering, områdeskontroll, tjänster för statlig luftfart och flygräddning.