null Statsrådet återtar inte Oy Basso Media Ltd:s koncession

Statsrådet återtar inte Oy Basso Media Ltd:s koncession

Pressmeddelande 02.04.2020 16.50 fi sv en

Microfon (Bild: Shutterstock)

Statsrådet beslutade den 2 april 2020 att det inte återtar Oy Basso Media Ltd:s programkoncessioner för delvis riksomfattande och lokal radioverksamhet trots ändrad bestämmanderätt i bolaget.

Oy Basso Media Ltd har ingått ett intentionsavtal enligt vilket bolagets bestämmanderätt skulle överföras till Bauer Media Holding Oy. Bauer Media Holding Oy är moderbolag till de finländska bolagen som omfattas av den tysk-ägda Bauer Media Group.

För tillfället driver Basso Media Ltd radioverksamhet i det analoga markbundna radionätet på tre frekvensområden.Dessa är frekvensområde 10 (Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Åbo), frekvensområde 22 (Helsingfors, Kotka, Villmanstrand, Borgå, Åbo) och Helsingfors 4. Programkoncessionerna är i kraft till och med den 31 december 2029.

Statsrådets beslut gäller programkoncessioner som beviljats med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Ändringen innebär inte en sådan koncentration av radioprogramutbudet på marknaden som kan anses vara skadlig med tanke yttrandefriheten, säkerställande av ett mångsidigt programutbud och tillgodoseendet av behoven hos särskilda grupper.

Ytterligare information:

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 0295 34 2185

Elina Thorström, regeringsråd, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502