null Statsrådet beviljade 5G-nätkoncessioner till teleföretag – byggande är möjligt från och med juli

Statsrådet beviljade 5G-nätkoncessioner till teleföretag – byggande är möjligt från och med juli

Pressmeddelande 17.06.2020 13.36 fi sv en

Bild: Kommunikationsministeriet

Statsrådet har den 17 juni 2020 beviljat Telia Finland Oyj, Elisa Abp och DNA Abp nätkoncessioner för frekvensområdet 26 gigahertz (Ghz) i enlighet med resultatet av en auktion. Teleoperatörerna kan använda frekvenserna för att bygga supersnabba trådlösa 5G-nät från och med juli. 

– Finlands 5G-nät utvidgas i snabb takt och nu får vi fler frekvenser i bruk. Tack vare 5G löper data allt snabbare, förkortas nätens fördröjning och kan man i Finland utveckla nya digitala tjänster, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Transport- och kommunikationsverket utauktionerade koncessionerna den 8 juni 2020. I auktionen deltog Telia, Elisa och DNA, som var och en betalar sju miljoner euro för koncessionen. Varje teleföretag vann en tredjedel av de frekvenser som såldes vid auktionen. Auktionen inbringar finska staten 21 euro i inkomster. Frekvensområdet 26 gigahertz (25,1 –27,5 GHz) lämpar sig för att tillhandahålla höga överföringshastigheter på platser där behovet av data är mycket stort, såsom vid knutpunkter i trafiken och vid publikevenemang. 

Den lägre delen av frekvensområdet 24,25–25,1 gigahertz, alltså ett frekvensband på 850 megahertz, lämnades utanför auktionen och reserverades för byggandet av lokala nät. I framtiden kan lokala nät byggas till exempel i hamnar och industrianläggningar, vilket gör det möjligt att utveckla digitaliseringen av affärsverksamhet. 

Vid sidan av Finland finns det ett utbud av kommersiella 5G-tjänster i cirka tio andra länder i Europa. I Europa har frekvensområdena 700 megahertz, 3,5 gigahertz och 26 gigahertz identifierats som viktiga med tanke på byggandet av 5G. Alla tre frekvensområdena i Finland har nu beviljats för trådlöst bredband, vilket ytterligare stärker Finlands ställning som ledande land i fråga om 5G. Sedan ingången av 2019 har 5G-nätet öppnats på cirka 30 orter i Finland. 

Vad händer härnäst?

Frekvensområdet 26 gigahertz kan användas till att bygga 5G-nät från och med den 1 juli 2020. Koncessionerna gäller till och med den 31 december 2033 i Fastlandsfinland.

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2608, kaisa.laitinen (at) lvm.fi, Twitter @kaisa_laitinen