Statsrådet beviljade koncessioner för tv-sändningar

Nyhet 22.09.2014 12.16 fi sv

En man tittar på television (Bild: Rodeo)

Statsrådet har beviljat tre sökanden sammanlagt fem koncessioner för tv-sändningar i det markbundna televisionsnätet. Samtliga sökanden beviljades koncessioner i enlighet med ansökningarna. Dessutom blev en stor del av sändningskapaciteten med högupplösningsteknik outdelad på grund av brist på ansökningar.

Den 18 september 2014 beviljade statsrådet koncessioner för televisionsverksamhet i de digitala televisionsnäten i kanalknippena UHF B, UHF C, UHF D och UHF E. Koncessionerna gäller fram till den 31 december 2016.

Koncessionerna beviljades till SBS Discovery TV Oy, MTV Oy och Fox International Channels Oy.

Programkoncessioner kunde sökas också i kanalknippe UHF H, men ingen ansökan gällde detta kanalknippe. Kanalknippe H har dock ledig kapacitet för flera vanliga programsändningar eller högupplösningssändningar.

Det är meningen att sändningskapaciteten som nu blivit ledig utlyses för ansökan i samband med en eventuell följande kompletteringsomgång för koncessionerna.