Statsrådet fattade beslut om villkoren för auktion av 5G-frekvenser

Pressmeddelande 08.04.2020 16.00 fi sv en

Bild: KM

Statsrådet utfärdade den 8 april förordningar om auktioner inom frekvensområdet 26 gigahertz (GHz) och om ändring av frekvensförordningen. Finansutskottet förordade förordningarna.

Förordningarna träder i kraft den 15 april och frekvenserna förklaras lediga att sökas den 21 april. Ibruktagandet av det nya frekvensområdet gör det möjligt att bygga supersnabba 5G-mobilnät.

– Finland är bland de första länderna att ta i bruk 5G. De första koncessionerna på frekvensområde 3,5 gigahertz beviljades redan 2018, byggandet av näten har pågått redan över ett år och konsumenterna använder redan effektiva 5G-anslutningar. Frekvensområdet 26 gigahertz som nu utauktioneras ökar kapaciteten märkbart, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Frekvensområdet 26 gigahertz lämpar sig för att tillhandahålla höga överföringshastigheter till exempel i städer, i knutpunkter i trafiken och vid publikevenemang.

– Med ett framsynt tilldelningsprogram för frekvenser har vi nått ett läge där finländarna använder mest mobil data i världen, priserna är förmånliga och kvaliteten hög. Med denna auktion kommer Finland att stärka sin ledande position i fråga om nätverkstekniska innovationer, bedömer Timo Harakka.

I auktionsförordningen föreskrivs om de frekvensområdesspecifika detaljerna i auktionen, såsom antal frekvenser som tilldelas och deras pris. I frekvensförordningen föreskrivs om det frekvensområde som ska auktioneras ut. 

Frekvensbandet 26 gigahertz omfattar frekvenserna 24,25–27,5 gigahertz. Genom auktion tilldelas frekvenserna 25,1–27,5 gigahertz för riksomfattande bruk i Fastlandsfinland i tre frekvensband på 800 megahertz (MHz). Utgångspriset är 7 miljoner euro per frekvensband på 800 megahertz.

Den lägre delen av frekvensområdet, 24,25 –25,1 gigahertz, alltså ett band på 850 megahertz, lämnas utanför auktionen. Frekvensområdet reserveras för utbyggnaden av lokala nät. Enligt utkastet ska lokala nät i framtiden kunna byggas till exempel i hamnar och industrianläggningar.

Med hjälp av 5G-näten kan man skapa supersnabb och trådlös dataöverföring som möjliggör nya digitala tjänster och affärsverksamhet bl.a. inom industrin, trafiken och hälso- och sjukvården. 

Vad händer härnäst?

Anmälan till auktionen inleds den 21 april och auktionen av frekvenser inleds den 8 juni. Auktionen ordnas av Transport- och kommunikationsverket. Frekvensområdet kan användas till att bygga 5G-nät från och med den 1 juli 2020. 

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 342 608, Twitter @kaisa_laitinen