Tillbaka

Statsrådet föreslår Pursiainen till kanslichef

Statsrådet föreslår Pursiainen till kanslichef

Pressmeddelande 30.03.2006 13.34 sv

Statsrådet föreslår att överdirektör Harri Pursiainen utnämns till kanslichef för kommunikationsministeriet.

Statsrådet fattade beslut i ärendet den 30 mars. Kanslichefen utnämns av republikens president.

Statsrådets ståndpunkt motsvarar kommunikationsminister Susanna Huovinens förslag. Huovinen stannade för att föreslå Pursiainen på grund av att han behärskar förvaltningsområdet, har en lång ledarerfarenhet och är insatt i EU-ärendena.

Juris kandidat Harri Pursiainen (48) har arbetat vid kommunikationsministeriet sedan 1984. Han har lett ministeriets kommunikationsmarknadsavdelning sedan 2001. Innan han kom till ministeriet arbetade han vid Vägverket.

Kommunikationsministeriets nuvarande kanslichef Juhani Korpela avgår med pension den 1 juni.


Ytterligare information:
förvaltningsdirektör Päivi Viippola, tfn (09) 160 28776
informationsdirektör Katariina Kivistö, tfn 0400 502 128