Statsrådet stöder EU-kommissionens nya ståndpunkt att frångå transportföretagarnas arbetstidsbegränsningar

Pressmeddelande 18.12.2008 16.44 fi sv

Företagarförarna bör helt lämnas utanför arbetstidsbegränsningarna, eftersom begränsningarna i regel endast inverkar negativt på branschen. EU-kommissionen har föreslagit att man frångår de arbetstidsbegränsningar för transportföretagarna som man redan en gång beslutat om. Den här åsikten har statsrådet, som torsdagen den 18 december överlämnade en skrivelse om ändringsförslaget beträffande företagarförarnas arbetstidsdirektiv till riksdagen.

Regeringen betonar att man genom att avlägsna begränsningarna i fråga om arbetstiden stöder uppkomsten av nya företag runt om i Finland och samtidigt möjliggör familjeföretagande.

Arbetstidsbegränsningarna gynnar stora transportföretag, som i regel har utländska ägare. I Finland är största delen av företagen i branschen en eller två personers familjeföretag.

Transportföretagarnas arbetstider är också mycket svåra att övervaka. Finland anser att det kan leda till att respekten för lagstiftningen sjunker, vilket går mot EU:s målsättning om en bättre lagstiftning.

Regeringen påpekar också att de medel arbetarskyddsinspektörerna har inte räcker till för att utreda arbetstiderna. Om företagarens arbetstider inte kan övervakas, gynnas sådana företagare som inte ärligt uppger sina arbetstider.

Finland har motsatt sig regelverk för transportföretagarnas arbetstider under alla skeden av behandlingen. Finland drog ministerrådet och Europaparlamentet inför rätta, eftersom man ansåg att begränsningarna av transportföretagarnas arbetstider gör ett oskäligt intrång i företagarfriheten. Kommunikationsministeriet har aktivt varit i kontakt med kommissionen innan förslaget gavs och betonat förslagets betydelse.

I Finland gäller förordningen om kör- och vilotid omkring 60 000 buss- och lastbilsförare samt några hundra förare av trafiktraktor i yrkesmässig trafik. Förordningen gäller inte bussarnas lokaltrafik.

Ytterligare information:
regeringsrådet Jorma Hörkkö, tfn 050 561 2488
rådet för internationella ärenden Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367, 040 580 0894