Statsrådet stöder utvecklande av elektrifierad tung trafik med 5 miljoner euro

Pressmeddelande 03.02.2022 13.25 fi sv en

Lastbil och bil på vägen på vintern. (Bild: Shutterstock)

Statsrådet utfärdade den 3 februari 2022 en förordning om understöd för utvecklande av elektrifierad tung trafik åren 2022–2025. Förordningen träder i kraft den 15 februari 2022.

I budgeten har det reserverats sammanlagt 5 miljoner euro för utveckling av den elektrifierade tunga trafiken. Understödet finansieras med inkomster från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Syftet med understödet är att öka produktivitetstillväxten och minska växthusgasutsläppen i enlighet med Finlands program för hållbar tillväxt.

Avsikten med statsunderstödet är att främja beredskapen inom sektorn för tung trafik och transport att utnyttja el som drivkraft. Med hjälp av stödet strävar man efter att möjliggöra innovationer som leder till affärsverksamhet och exportmöjligheter. Understöd kommer att beviljas för utvecklingsprojekt i den servicekedja som ska stöda den elektrifierade tunga trafiken samt för främjande av verksamheten i ekosystemen, dvs. affärsnätverken, inom sektorn.

Understödet stöder målen i Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn

Arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet publicerade den 30 juni 2021 Programmet för hållbar tillväxt inom transportsektorn 2021-2023. Programmets mål är att genom hållbara lösningar främja innovationer och internationell tillväxt inom trafik- och transportsektorn.

Med det statsunderstöd som nu beviljas möjliggörs forskning, experiment och innovationer som hänför sig till servicekedjan för den elektrifierade tunga trafiken samt uppbyggnad av och verksamhet i ett affärsverksamhetsekosystem inom sektorn i enlighet med tillväxtprogrammets mål.

Vad händer härnäst?

Förordningen om statsunderstöd träder i kraft den 15 februari 2022. Understöd kan beviljas företag och organisationer för forskning och kunskapsspridning som har verksamhet och som är registrerade i Finland. Stöd kan också sökas för utveckling och drift av det ekosystem som ska vara verksamt inom branschen.

Utlysningen av finansieringen inleds under våren 2022. Understöden beviljas av Transport- och kommunikationsverket, som senare informerar om när utlysningen av finansiering öppnas.

Ytterligare information:

Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 050 441 5730, tiia.orjasniemi(a)gov.fi

Emil Asp, enhetsdirektör, tfn 040 509 9757, emil.asp(a)gov.fi