Statsrådet tilldelade 5G-koncessioner

Pressmeddelande 08.11.2018 14.26 fi sv en

Foto: KM / Shutterstock

Statsrådet har beviljat Telia Finland Oyj, Elisa Abp och DNA Abp nätkoncessioner för frekvensområdet 3,5 gigahertz (GHz). Frekvenserna kan användas för att bygga ut 5G-nät från och med början av 2019. Framtidens internet, den nya mobiltekniken 5G möjliggör uppkopplingar som är hela tio gånger snabbare än dagens trådlösa förbindelser.

Koncessionerna tilldelas Telia, Elisa och DNA utifrån en auktion som ordnades av Kommunikationsverket. Auktionen inbringade finska staten 77 605 000 euro i inkomster. Telia betalar 30 258 000 euro för sin koncession, Elisa 26 347 000 euro och DNA 21 000 000 euro.

Mobiltekniken 5G förväntas möjliggöra nya tjänster och ny affärsverksamhet bland annat inom trafik, transport och hälsovård. Också industrin uppskattas vara en betydande kundgrupp inom 5G. I koncessionerna ställs krav på att till exempel industrianläggningar och hamnar ska få tillgång till nättjänster avpassade och utformade efter deras särskilda behov eller alternativt att de av koncessionshavaren på skäliga och icke-diskriminerande villkor ska kunna hyra nyttjanderätt till frekvensområdet 3,5 GHz.

Tilldelningen av frekvenser har samband med kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur som offentliggjordes i oktober. Målet för strategin är att Finland ska kunna vara en föregångare i globala jämförelser då det gäller att testa, utveckla och införa 5G-tekniker. Supersnabba kommunikationsnät är grunden för ett modernt samhälle och en förutsättning för digitalisering.

Finland är ett av de första länderna i Europa som auktionerar ut 5G-nätkoncessioner i frekvensområdet 3,5 GHz. 5G-mobiltekniken förbättrar kvaliteten och kapaciteten hos snabba trådlösa bredbandsförbindelser.

Vad händer härnäst?

Telia, Elisa och DNA kan använda sina frekvensområden för att bygga 5G-när från och med början av 2019. Koncessionerna är i kraft till och med den 31 december 2033.

Ytterligare information:
Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, Twitter @PaiviAntikainen
Katariina Vuorela, överinspektör, tfn 050 400 6730, Twitter @vuorelakata