Statsrådets redogörelse: Utveckling av informationssamhället höjer produktiviteten

Nyhet 26.11.2010 12.51 fi sv

- Om vi på ett smart sätt utnyttjar informations- och kommunikationstekniken kan vi avsevärt öka produktiviteten och den ekonomiska tillväxten. Vi måsta satsa på att utveckla informationssamhället och de digitala tjänsterna och säkra tillräckliga resurser för utvecklingen, framhåller kommunikationsminister Suvi Lindén.

Regeringen överlämnade redogörelsen "Ett produktivt och nyskapande Finland - Digital agenda för åren 2011-2020" till riksdagen den 26 november 2010.

I redogörelsen fastställs de centrala målen för det finländska informationssamhället under de kommande åren och de åtgärder som krävs för att nå dem. I den beskrivs också nuläget i det finska informationssamhället och de informationssamhällsprojekt inom den offentliga förvaltningen som har genomförts under nuvarande regeringsperiod.