Statssekreterare och specialmedarbetare hos minister Marin utsedda

Pressmeddelande 08.07.2019 14.26 fi sv en

Statssekreterare och specialmedarbetare hos minister Marin (Koskinens bild: Jukka-Pekka Flander)

Statssekreteraren och specialmedarbetarna hos kommunikationsminister Sanna Marin har utsetts.

Statssekreterare hos minister Marin är politices magister Mikko Koskinen. Koskinen övergår till kommunikationsministeriet från uppgiften som chef för politisk beredning vid SDP. Tidigare har han arbetat som utbildningschef vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och som specialmedarbetare för en minister.

Specialmedarbetare Ilkka Hamunen biträder ministern särskilt i ärenden som gäller trafikpolitik. Hamunen har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig i frågor som rör trafik, transport och kommunikation och som politisk assistent i Socialdemokratiska riksdagsgruppen. Till utbildningen är han ingenjör (YH).

Specialmedarbetare Henrik Haapajärvi ansvarar främst för frågor som gäller kommunikationspolitik. Haapajärvi har förut arbetat som närings- och miljöpolitiskt sakkunnig hos Fackförbundet Pro.

Pirita Ruokonen är specialarbetare hos minister Marin med ansvar för medierelationer och kommunikation. Ruokonen övergår till kommunikationsministeriet den 15 juli 2019 från Cloubi Ltd där hon varit projektchef. Ruokonen är filosofie magister.


Ytterligare information:
Mikko Koskinen, statssekreterare, tfn 050 304 2007
Ilkka Hamunen, specialmedarbetare, tfn 050 478 1027
Henrik Haapajärvi, specialmedarbetare, tfn 050 339 2604
Pirita Ruokonen, specialmedarbetare (från den 15 juli 2019), tfn 050 911 3099