Stöd för tidningar på minoritetsspråk

Nyhet 12.06.2014 13.39 fi sv

Tidningar på bordet (Bild: Rodeo)

Regeringen har beslutat att stöda tidningar som publiceras på de nationella minoritetsspråken och deras motsvarande nätpublikationer samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Stöd delas ut till Nyhetsbyrån FNB Ab, Lapin Kansa och Karjalan kielen seura ry.

Nyhetsbyrån FNB Ab beviljas 440 000 euro för att stöda produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Alma Media Kustannus Oy:s publikation Lapin Kansa får 40 000 euro för producering av nyhetsmaterial på samiska.

Som ny stödtagare i år är Karjalan kielen seura ry, som beviljas 20 000 euro för publiceringskostnader för en karelskspråkig tidning och nätpublikation.