Stöd till museer och organisationer inom trafik och kommunikation

Pressmeddelande 27.06.2006 16.00 sv

Kommunikationsministeriet har beviljat stöd till museernas byggnads- och andra utvecklingsprojekt. Museistödet är totalt 509 000 euro. Stöd får 14 museer inom trafik och kommunikation samt museernas förening Trafiikki. Andra samfund inom trafik och kommunikation stöder ministeriet med 80 000 euro.

Bland de enskilda museiprojekten kan nämnas att restaureringen av segelfartyget Vega i Jakobstad får ett stöd på 10 000 euro.

Det organisationer i trafikbranschen som får mest stöd är Nordiska Vägtekniska Förbundets finska avdelning (12 000 euro). Andra samfund som får stöd är Pro Rautatie i Helsingfors (5 000 euro), Pasilan konepajan Perinneyhdistys (4 000 euro), Finlands Automobilhistoriska sällskap i Helsingfors (4 000 euro), Liikennesuunnittelun seura i Helsingfors (3 000 euro) och Suomen Vesitieyhdistys i Kuusankoski (2 000 euro).

Bland organisationerna inom kommunikation beviljades de största stöden till Rädda Barnen rf:s kampanj för ett tryggt internet Turvalliset nettiaskeleet (20 500 euro) och Finlands Konsumentförbunds projekt Digi-tv kaupasta kotiin (8 500 euro). Bland andra organisationer som får stöd för sin verksamhet kan nämnas Föreningen Luckan (4 000 euro) och Larsmo När-tv (2 000 euro).


Ytterligare information:
överinspektör Olli Planting, tfn (09) 160 28488
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463
inspektör Aleksandra Partanen, tfn (09) 160 28671