Stödet till svenskspråkiga medier går till FNB

Nyhet 23.06.2010 16.15 fi sv

Statsrådet har beviljat presstöd på 450 000 euro till Nyhetsbyrån FNB Ab. Nyhetsbyrån FNB är dotterbolag till Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab.

Kommunikationsministeriet anser det vara viktigt att de svenskspråkiga tidningarna kan erbjudas nyhetstjänster till ett pris som motsvarar priset för de finskspråkiga tjänsterna. Utan stöd skulle det pris kunden betalar för den svenskspråkiga tjänsten vara omkring en tredjedel högre än priset för den finskspråkiga tjänsten. Presstöd söktes också av Åbo Underrättelser, tidningen Åland, Nya Åland samt tidningen Folkdansaren.

Svenska Finlands Folkting understödde i sitt utlåtande ministeriets förslag att stödet ska koncentreras till FNB.

Beslutet om stöd till samespråkiga medier fattas senare. Selektivt presstöd fördelas årligen till nätpublikationer och tidningar på svenska, samiska, romani och teckenspråk, samt till den svenskspråkiga nyhetstjänsten.

Ytterligare information
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462