Stödprogrammet Snabbt bredband fortsätter även efter 2019

Nyhet 14.06.2018 08.48 fi sv

Bild: LVM

Projekt som ingår i stödprogrammet Snabbt bredband kommer att kunna genomföras även efter 2019. Regeringen föreslog den 6 juni att en ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden ska stadfästas.

Genom ändringen slopas den föreskrivna tidsfristen för ansökningar om utbetalning av stöd. Detta gör det möjligt att bygga understödda förbindelser och att betala ut beviljade stöd även efter år 2019. Också nya stödansökningar ska lämnas till Kommunikationsverket före utgången av 2018.

Stödprogrammet främjar byggandet av snabba bredbandsförbindelser i områden där sådana inte finns att få på marknadsvillkor. Inom ramen för programmet Snabbt bredband har det hittills byggts fiberoptiska anslutningar till över 80 000 hushåll, vilket motsvarar över en tredjedel av alla de anslutningar i Finland som via fiber har dragits ända hem till användaren.

Vad händer härnäst?

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2018. Nya stödansökningar ska lämnas till Kommunikationsverket senast den 31 december 2018.