Straffsystemet för vägtrafiken ses över

Nyhet 19.08.2014 09.07 fi sv

Finlands Lag (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en reform av straffsystemet för vägtrafiken. Arbetsgruppen kartlägger vilka gärningar och försummelser i strid med vägtrafiklagen som skulle kunna straffas med administrativa avgifter eller andra administrativa påföljder i stället för straffrättsliga påföljder.

Administrativa betalningspåföljder som för tillfället är i bruk är till exempel felparkeringsavgifter och kontrollavgifter i kollektivtrafiken.

Till de straffrättsliga förseelser som skulle kunna ändras till administrativa förseelser hör till exempel gärningar och försummelser utan målsägande.

Arbetsgruppen består av experter från Kommunikationsministeriet, Justitieministeriet, Inrikesministeriet och Helsingfors universitet. Arbetsgruppens verksamhetsperiod pågår från den 1 september 2014 till den 31 augusti 2015. Arbetsgruppens arbete är en del av totalreformen av vägtrafiklagstiftningen.