Suomen ja Venäjän välinen lentoliikenne uudelle pohjalle

Nyhet 27.09.2011 10.29 fi sv en

Suomen ja Venäjän liikenneministerit Merja Kyllönen ja Igor Levitin allekirjoittivat maiden välistä lentoliikennettä huomattavasti vapauttavan muutospöytäkirjan 26. syyskuuta Moskovassa.

Sopimuksen muutos poistaa sopimuksesta käsitteen kansallinen lentoyhtiö eli jatkossa Venäjän ja Suomen välistä lentoliikennettä harjoittavan yrityksen ei tarvitse olla suomalaisessa omistuksessa. Jatkossa riittää, että lentoyhtiön pitää olla sijoittunut Suomeen ja että sillä on paikallisten määräysten mukaan myönnetyt liikenne- ja lentotoimintaluvat.

EU:n tuomioistuimen päätöksen johdosta EU:n jäsenmaiden ja Venäjän kahdenväliset lentoliikennesopimukset tulee osittain neuvotella uudelleen.

Joulukuussa 2010 sovittiin, että Suomi ja Venäjä aloittavat nämä neuvottelut. Nyt allekirjoitetulla pöytäkirjalla Suomesta tuli ensimmäinen valtio, jonka kanssa Venäjä on sopimuksen uudistanut. Tätä sopimusta voidaan käyttää neuvottelujen pohjana Venäjän ja muiden EU-maiden välillä.

Sopimuksen muutos myös mahdollistaa useamman kuin yhden lentoyhtiön nimeämisen kahden kaupunkiparin väliselle reitille. Lisäksi sopimusmuutos poistaa lentoyhtiöiden väliset pakolliset kaupalliset sopimukset.