null Systemet för nödmeddelanden testas den 11 februari

Systemet för nödmeddelanden testas den 11 februari

Nyhet 09.02.2010 15.21 fi sv

Systemet för förmedling av nödmeddelanden testas igen i radion på alla YLE:s och alla kommersiella kanaler samt i televisionen på YLE:s, MTV:s och Fyrans kanaler torsdagen den 11 februari. Dagen är den riksomfattande 112-dagen som också uppmärksammas i hela EU.

Testet inleds kl 11.20. På radiokanalerna bryts sändningen och kopplas in på en signal från Radio Suomi. I det skede då kanalerna kopplas om hörs ett bandat meddelande med musik och tal, varefter testmeddelandet läses direkt.

I televisionen löper en text som berättar om testet i bildrutans övre kant, samtidigt som signalen för nödmeddelande hörs som bakgrund till det normala ljudet. Texten berättar också att testet inte förutsätter några åtgärder från befolkningens sida och att ytterligare information hittas på text-tv:s sida 112.