Tavoitteena esteettömät palvelut

Nyhet 15.10.2010 13.17 fi

Tietoyhteiskunnan sähköisten palvelujen, mediasisältöjen ja tiedon tulisi olla sellaisessa muodossa, että kaikki pystyvät käyttämään niitä. Esimerkiksi viranomaisten verkkosivuilla tulisi käyttää selkeää kieltä ja lyhyitä virkkeitä sekä kuvitusta, joka tulee tekstin ymmärtämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu ehdotus toimenpiteistä, joita esteettömyyden toteuttamiseksi tarvitaan. Ohjelmaluonnoksessa korostetaan käyttäjän tarpeiden ja kykyjen huomioon ottamista ja sitä, että palvelujen esteettömyydestä on hyötyä kaikille käyttäjäryhmille.