Taxitrafikens maximitaxor höjs

Nyhet 19.06.2013 12.06 fi sv

Taxibilar (Foto: Rodeo)

De maximipriser som tas ut av konsumenterna i taxitrafiken stiger i genomsnitt med 2,8 procent. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 19 juni. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2013.

Ändringen görs för att säkerställa att priserna i taxitrafiken motsvarar kostnaderna för servicen och att priserna innehåller en skälig vinst.

I förordningen har man beaktat de kostnader som taxibranschen orsakats av att mervärdesskatten för taxitjänster har stigit. Momsen steg till 10 procent i början av år 2013, men då kompenserades detta inte i form av en prishöjning.

Nu fastställdes maximipriserna för första gången exklusive moms. Taxikunderna ska likväl alltid i förväg informeras om resans totalpris, inklusive gällande moms.