Taxitrafikens taxor höjs

Nyhet 01.07.2011 13.20 fi sv

Taxitrafikens maximiavgifter stiger. Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 30 juni. Förordningen träder ikraft den 1 juli 2011 och ersätter den tidigare förordningen om taxiavgifter.

Målet med ändringen är att avgifterna i taxitrafiken ska motsvara de kostnader som tjänsten ger upphov till så att en skälig vinst ingår i avgifterna.

De högsta taxiavgifterna stiger med i medeltal 3,2-3,4 procent. Därutöver kan i fortsättningen ett hjälptillägg även tas ut av rörelsehindrade passagerare för hämtande i eller förande till trappuppgången. Denna avgift för så kallad trappassistans är i fortsättningen 29 euro.

Höjningen av avgifterna innebär i sin helhet årliga tilläggsutgifter på omkring 12 miljoner euro för den offentliga förvaltningen, det vill säga för staten, kommunerna och FPA. Den offentliga förvaltningens andel av taxitrafikens totala omsättning på 917 miljoner euro år 2009 var ca 348 miljoner euro, alltså 38 procent.


Mer information:

regeringsrådet Silja Ruokola, tfn (09) 160 28367, 040 580 0894
regeringsrådet Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544, 040 544 9673