null Telebolagen förpliktas att lagra uppgifter för att främja säkerheten i samhället

Telebolagen förpliktas att lagra uppgifter för att främja säkerheten i samhället

Pressmeddelande 15.11.2007 15.11 sv

Tryggheten i samhället och i synnerhet säkerhetsmyndigheternas verksamhetsmöjligheter ska främjas. Det strävar man till med en lagändring, där telebolagen åläggs att längre än förut lagra identifieringsuppgifter om telefonsamtal och e-postmeddelanden samt vissa andra uppgifter.

Statsrådet gav en proposition med förslag till ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation den 15 november. Genom lagändringen sätter man i kraft EU:s direktiv om lagring av identifieringsupppgifter.

Av de uppgifter som bör lagras framgår bl.a. vem som ringt ett samtal eller skickat ett e-postmeddelande och när detta skett. Innehållet i meddelandena eller till exempel uppgifter om bläddrande på internet ska inte lagras.

Enligt lagförslaget ska telebolagen lagra endast sådana uppgifter som de redan för närvarande uppbevarar för sin egen affärsverksamhet. Uppgifterna bör lagras i 12 månader. Med förpliktelsen till lagring säkerställer man att identifieringsuppgifterna finns till polisens förfogande vid brottsutredningar.

- Ur samhällets synvinkel har det betydelse om man i fortsättningen vid brottsutredningar kan dra mer nytta av de uppgifter som innehas av telebolagen. Samtidigt måste man givetvis trygga medborgarnas grundläggande rättigheter. Under beredningen av lagförslaget har man sålunda fäst särskild uppmärksamhet vid detta, konstaterar kommunikationsminister Suvi Lindén.

Enligt lagförslaget ska myndigheterna också i fortsättningen alltid ha en rätt baserad på lagen att få uppgifter av telebolagen. Myndigheterna svarar för de kostnader lagringen av data förorsakar.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Juha Perttula, tfn (09) 160 28617, 0400 694 419