null Telefonnummer kan i fortsättningen flyttas också mitt under ett tidsbestämt avtal

Telefonnummer kan i fortsättningen flyttas också mitt under ett tidsbestämt avtal

Nyhet 15.04.2011 15.41 fi sv

Från och med den 25 maj 2011 kan ett telefonnummer flyttas till en annan teleoperatör också mitt under ett tidsbundet anslutningsavtal. Hittills har man kunnat flytta sitt nummer först efter att avtalet har upphört att gälla. Förändringen gör nummerförflyttningen mer flexibel och främjar konkurrensen på kommunikationsmarknaden.

Förändringen föranleds av en ändring i kommunikationsmarknadslagen. Också Kommunikationsverket har med stöd av lagändringen uppdaterat sina föreskrifter om förflyttning av telefonnummer.

Ändringen gäller både konsument- och företagskunder.