null Televisionens ljud- och textningstjänster utvidgas

Televisionens ljud- och textningstjänster utvidgas

Nyhet 11.03.2010 15.23 fi sv

Regeringen föreslår en ändring i lagen om televisions- och radioverksamhet. Målet är att utöka de ljud- och textningstjänster som är avsedda för syn- och hörselskadade på de kommersiella och på public service-televisionskanalerna.

Ljud- och textningstjänster erbjuds för närvarande av Rundradion. Utbudet baserar sig på Rundradions uppgift att bedriva allmännyttig verksamhet. På de kommersiella kanalerna har det tidigare inte funnits någon motsvarande skyldighet.