null Televisionsutbudet har förblivit mångsidigt

Televisionsutbudet har förblivit mångsidigt

Pressmeddelande 31.10.2007 09.30 sv

De finländska tv-kanalerna erbjuder fortsättningsvis ett mycket mångsidigt programutbud också internationellt sett. Störst är utbudet på underhållning och sport.

Uppgifterna framgår ur en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra, Finländskt tv-utbud 2006. I den undersökte man utbudet och mångsidigheten på tio analoga och digitala tv-kanaler.

Kanalerna sände senaste år över 136 timmar televisionsprogram varje dag. De tio kanalerna erbjöd många tittaralternativ. Kanalernas sammanlagda mångsidighet sjönk emellertid något; den var under 2006 lägre än någonsin tidigare under 2000-talet. Specialiserade kanaler av typ Urheilukanava och The Voice bidrog till att sänka mångsidigheten i det totala utbudet.

De mångsidigaste av kanalerna var TV1 och FST5. Public service-kanalerna erbjöd som helhet mångsidigare program än hela tiokanalssystemet sammanlagt. Utbudet på de kommersiella kanalerna var något smalare än året innan.

De största programtyperna i utbudet var underhållning, sport, utländsk fiktion samt aktualitets- och faktaprogram. Av programmen var 65 procent av inhemsk produktion. Kring 80 procent av det totala utbudet bestod av program i serieform.

Tv-program baserade på internationella format fanns främst på de kommersiella kanalerna, men deras andel av tv-utbudet är rätt liten i Finland.

Mångsidigheten i televisionsutbudet har undersökts årligen sedan år 2000. De kanaler som var med i undersökningen var TV1, TV2, YLE24, YLE Teema, YLE FST5, MTV3, Fyran, Subtv, Urheilukanava och The Voice.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887
forskare Minna Aslama, Helsingfors universitet, tfn 040 593 3487