Telia och Ålands Telekommunikation fick koncessioner för mobilteleverksamhet på Åland

Nyhet 31.08.2017 14.34 fi sv en

Statsrådet har beviljat nätkoncessioner för mobilfrekvenser i frekvensbanden 900 och 1800 megahertz (MHz) på Åland.

Den koncession som Telia Finland Abp tilldelades omfattar frekvensbanden 900 och 1800 MHz. Ålands Telekommunikation Ab beviljades en koncession för frekvensbandet 900 MHz.

Telia Finland Abp:s och Ålands Telekommunikation Ab:s nuvarande koncessioner upphör att gälla i slutet av detta år. De nya koncessionerna gäller till utgången av 2033.

Mer information

Sini Wirén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 532