null Temavecka ger fart åt den digitala övergången - Kommunikationsministern vill påskynda byggandet av kompletterande sändare

Temavecka ger fart åt den digitala övergången - Kommunikationsministern vill påskynda byggandet av kompletterande sändare

Pressmeddelande 13.08.2007 11.17 sv

Slutspurten har startat för övergången till digital television. Tv-reformen förbereds med den Digitala veckan som startar den 13 augusti. Under veckan arrangeras bland annat Digiträffpunkt-evenemang på olika håll i landet.

Kommunikationsminister Suvi Lindén är nöjd över att 73 procent av tv-hushållen redan hade skaffat en digital adapter eller digital television i slutet av juli och över att nästan alla som ännu saknar apparaten meddelade att de skaffar en sådan inom den närmaste tiden. Av antennhushållen har 85 procent och av kabelhushållen har 61 procent redan övergått till att följa digitala televisionssändningar.

Kommunikationsministern är oroad över tidtabellen för att bygga kompletterande sändare. Hon säger att hon bett aktörerna i branschen att fästa allvarlig uppmärksamhet vid att skuggområdena utan dröjsmål bör avlägsnas.

― Jag har bett aktörerna överväga alternativ så att de kan garantera att så många medborgare som möjligt snabbt skall få tv-mottagningen i ordning, berättar Lindén.

Finland övergår till digitala televisionssändningar i slutet av augusti. Det analoga sändningsnätet stängs lördag morgon den 1 september kl 4.00.

Kabelhushållen har fått förlängd tid för övergången till digitala televisionssändningar till slutet av februari. Fram till dess kan kabel-tv-bolagen förmedla en tv-signal som omvandlats till analog. Utan digital adapter kan man se bara några tv-kanaler i kabelnätet. Ett fullt utbud får man genom att skaffa en egen digital adapter redan nu.


Fler kompletterande sändare

Skuggområden för de digitala televisionssändningarna avlägsnas hela tiden med kompletterande sändare. För närvarande installeras 48 nya kompletterande sändare på 26 orter. En del av dem kommer i funktion senast i mitten av september, de sista före utgången av detta år.

Digita utför fortfarande lokala mätningar av täckningen, i vilka man klarlägger om det räcker med att rikta om antennen eller om det behövs mer omfattande arrangemang. Man kan till exempel utnyttja förstärkare för att förbättra mottagningen.

Efter de här åtgärderna ökar täckningen för det markbundna digital-tv-nätet till 99,999 procent. Täckningen för det analoga nätet har varit cirka 99,98 procent.

Uppskattningsvis 500 hushåll förblir utanför det digitala nätet. För dem ordnas så att digital television kan ses via satellitdistribution. Televisionsbolagens koncessioner har ändrats så, att den digitala markbundna distributionen i svåra mottagningsförhållanden och på exceptionella skuggområden kan ersättas med satellitmottagning.


Nya digitala kanaler i september

De frekvenser som varit i bruk i det analoga sändningsnätet blir lediga för nya betal-tv-kanaler i antennätet.

Kanaler som startar sina sändningar i början av september är dokumentärkanalen Discovery Channel, sportkanalen Eurosport, Fyrans film- och seriekanal KinoTV, dokumentärkanalen MTV3 Fakta, musikkanalen Music Television MTV, barnkanalen Nickelodeon och SVT Europa som sänder program från Sveriges Television.

SVT Europa ingår i ett kanalpaket från PlusTV, som erbjuder betal-tv-tjänster för antennhushåll. Förhandlingarna om hur kanalen skall distribueras i kabelnätet pågår fortfarande. För att följa med SVT Europa behöver man ett programkort och en digital adapter som är försedd med programkortläsare.

De nya kanalerna hör till E-kanalknippet, vars sändningsområde till en början täcker södra och mellersta Finland och senare utvidgas till resten av landet.


Information på digiträffpunkten

Under den Digitala veckan den 13―19 augusti påminns allmänheten i tv- och radioprogram och vid informationstillfällen om att övergången till digital-tv närmar sig.

Digiträffpunkt-evenemang ordnas i Åbo, Uleåborg, Tammerfors, Jyväskylä, Vasa, Kuopio och Tavastehus. Medborgarna får råd av sakkunniga i frågor om digital television. Kommunikationsminister Lindén deltar i flera av evenemangen. Det finns också en möjlighet att träffa bekanta ansikten från tv. I tävlingar lottas digitala adaptrar ut som pris.

Digiträffpunkt-evenemangen arrangeras av kommunikationsministeriet och de lokala kabel-tv-bolagen.

I Helsingfors hålls ett medborgarevenemang vid statyn Tre smeder från den 30 augusti till den 1 september.


Hjälp med installationen finns att få

Kommunikationsministeriet har tillsammans med OK-studiecentralen utbildat omkring 300 frivilliga till stödpersoner för digital-tv.

Stödpersonerna hjälper till med att skaffa och installera en digital adapter. Kontaktuppgifterna till din närmaste stödperson för digital-tv får du från OK-studiecentralen, tfn (09) 4153 4200.

Tjänsten står till buds till slutet av september.


Ytterligare information:
Projektchef Tauno Äijälä, TV 2007 -gruppen, tfn 0400 210 251
Direktör för affärsverksamheten Timo Kiiskinen, Digita, tfn 040 568 2646
Installationshjälp för digital-tv: Planerare Anne Ilvonen, OK-studiecentralen,
tfn 040 717 7014
Informationsdirektör Katariina Kivistö, kommunikationsministeriet /Informationsgruppen för digital-tv, tfn 0400 502 128
Projektinformatör Marko Eriksson, Informationsgruppen för digital-tv, tfn 040 505 6760


Digiträffpunkt-evenemangen:

- Åbo 13.8, Turun Kaapelitelevisios mässavdelning vid Super Åbo Mässan, kl 12-17
- Uleåborg 13.8
- Tammerfors 15.8
- Jyväskylä 16.8
- Kuopio 17.8
- Vasa 17.8, Rewell Center, kl 10-17
- Tavastehus 18.-19.8