null Temporära ändringar i lagstiftningen inom transportsektorn – diskussionsmöte den 16 april

Temporära ändringar i lagstiftningen inom transportsektorn – diskussionsmöte den 16 april

Pressmeddelande 14.04.2020 14.14 fi sv

Asfalt i regnet (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har berett en brådskande regeringsproposition med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

Dessa ändringar behövs för att underlätta medborgarnas och företagens verksamhet och säkerställa att transporterna fungerar under undantagsförhållandena. Propositionen syftar också till att minska människornas behov av att röra sig under undantagsförhållandena och på så sätt bromsa spridningen av coronaviruset.

Propositionen innehåller främst tekniska ändringar i lagarna om väg- och järnvägstrafiken samt sjöfarten avseende tidsfrister och handlingar som ska lämnas in.

Ändringarna gäller t.ex. förlängning av giltighetstider i fråga om yrkeskompetens, inlämnande av läkarintyg vid förnyelse av körkort och bestämmelser om periodisk besiktning av fordon.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Ändringarna ska gälla under en viss tid på några månader.

Regeringens proposition är på en kort remiss som avslutas den 15 april.

Ett diskussionsmöte om regeringens proposition ordnas torsdagen den 16 april kl. 14 via Skype. Anmäl dig senast den 15 april kl. 14 till Emma Ahonen, emma.ahonen@lvm.fi.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, regeringsråd, tfn 0295 342 367

Rita Linna, regeringsråd, tfn 0295 34 2559