Temporära undantag från kör- och vilotiderna träder i kraft på nytt

Pressmeddelande 13.01.2022 13.30 fi sv en

(Bild: Shutterstock)

Statsrådet har utfärdat en förordning om temporära undantag i fråga om kör- och vilotider. Undantagen gällde senast våren 2020 och de tas nu i bruk på nytt för 30 dagar på grund av det försämrade coronaläget. Förordningen ska gälla under perioden 17 januari-15 februari 2022.

De temporära undantagen är följande:

1) körtiden per dygn får vara högst 11 timmar,

2) körtiden per vecka får vara högst 60 timmar,

3) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får vara högst 120 timmar,

4) dygnsvilan ska vara minst 9 timmar varje dag,

5) veckovilan får förkortas till minst 24 timmar varannan vecka utan ersättande vilotid,

6) senast efter en körperiod på 5,5 timmar ska det tas ut en rast på 45 minuter och rasten får också delas så att en rast på 15 minuter tas ut först, följt av en rast på 30 minuter,

7) den regelbundna veckovilan, annanstans än på fordonets stationeringsort, får enligt förarens önskemål tillbringas i ett fordon om fordonet är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla.

Med tanke på försörjningsberedskapen i samhället är det viktigt att säkerställa smidiga gods- och persontransporter i alla situationer. I samband med de temporära undantagen från kör- och vilotiderna ska man se till att förarna mår bra i sitt arbete. Likaså får man inte äventyra den allmänna trafiksäkerheten eller förarnas arbetssäkerhet.

Ytterligare information:

Veli-Matti Syrjänen, trafikråd, tfn 050 470 7708

Elisa Vornanen, specialsakkunnig, tfn  050 511 6405

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter @Wirensini